Descriere proiect

SC MENTOR  TRADING SRL, în calitate de beneficiar, implementeaza in perioada   16 Mai 2018- 15 Mai 2019 proiectul   “Resurse umane si afaceri competitive in regiunile Sud, Sud- Vest si Nord- Est ”.

Proiectul este co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, contract  nr. POCU/227/3/8/118244.

Perioada de implementare este de 12 luni, iar valoarea totală este de 4.539.383,90 lei ( 94,99% finantare nerambursabilă in valoare de 4.312.034,31 lei ).

Obiectivul general al proiectului îl constituie:

Imbunatatirea capacitatii de adaptare si de raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor la dinamica pietei in sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est.

Obiectiv Specific 1:

  • Dezvoltarea competentelor a 502 persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane ale intreprinderilor din Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est, in antreprenoriat, conducerea afacerilor, managementul produselor, managementul inovarii si managementul resurselor umane.

Obiectiv Specific 2:

OS2: Implementarea unui sistem integrat de sprijin pentru planificare strategica pe termen lung pentru 60 de intreprinderi, dintre  care 58 de IMM-uri, din sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est pentru dezvoltarea si introducerea de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii  de lucru imbunatatite.

In cele 12 luni de implementare, proiectul faciliteaza dezvoltarea capacitatii de adaptare si raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor din sectoarele mentionate prin furnizarea de cursuri calibrate pe nevoile REALE si ACTUALE, atat ale angajatorilor, cat si ale grupului tinta. Astfel, proiectul, prin activitatile propuse, genereaza impact pe termen lung si contribuie in mod direct la obiectivul tematic „Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”.

Dintre rezultatele previzionate ale proiectului, enumeram:

R1.1 Management de proiect performant realizat

Output-uri: – echipa de mangement completa si operationala

– un plan de gestionare a riscurilor operationale ale proiectului

– un set de echipamente tehnice/servicii achizitionate

– 3 rapoarte de evaluare elaborate, cate 1/trimestru

– 1 raport final de evaluare a rezultatelor

Rezultate transversale care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13; Contribuie la  atingerea OS1 si OS2

R1.2: Cheltuielile indirecte decontate, ca finantare forfetara de maximum 15% din costurile directe cu personalul

Rezultate transversale care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13. Contribuie la  atingerea OS1 si OS2

R2.1 : 1 plan de comunicare proiect elaborat si aprobat

Rezultat transversal care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13. Contribuie la atingerea  OS1 si OS2

R2.2.: Informarea – publicitatea proiectului realizata

1 pagina facebook si 1 pagina LinkedIn realizate

Promovare proiect pe www.aoaarges.ro realizata

1 afis la sediul de implementare a proiectului

– Informarea celor care participa in cadrul proiectului in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE realizata

– Documentele referitoare la implementarea proiectelor si publicate pentru public sau participanti, inclusiv certificatele de

prezenta sau alte certificate, au o mentiune cu privire la faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE.

Rezultate transversale care contribuie la atingerea tuturor indicatorilor proiectului: 4S16, 4S14, 4S17, 4S13. Contribuie la atingerea OS1 si OS2

R.3.1. Un set de materiale de constientizare a anagajatorilor realizat

1 plan al campaniilor realizat

4500 de brosuri realizate

Imbunatatiri/beneficii reale: Realizarea unori campanii de constientizare eficienta va contribui la cresterea interesului angajatorilor privind programele de formare, pentru sprijinirea imbunatatirii competentelor angajatilor si pentru planificarea strategica, ceea ce va facilita identificarea in cadrul proiectului a celor mai potrivite persoane/intreprinderi pentru a beneficia de sprijin. Planul contribuie la programarea eficienta si organizare a campaniilor. Contribuie la atingerea OS1, OS2 si Indicatorilor 4S16, 4S14, 4S17, 4S13

R.3.2. Campanii de constientizare derulate

4500 de brosuri distribuite

27 de intalniri cu angajatorii organizate (7 intalniri/regiune)

Imbunatatiri/beneficii reale: Realizarea unori campanii de constientizare eficienta va contribui la cresterea interesului angajatorilor privind programele de formare, pentru sprijinirea imbunatatirii competentelor angajatilor si pentru planificarea strategica, ceea ce va facilita identificarea in cadrul proiectului a celor mai potrivite persoane/intreprinderi pentru a beneficia de sprijin. Planul contribuie la programarea eficienta si organizare a campaniilor. Contribuie la atingerea OS1, OS2 si Indicatorilor

4S16, 4S14, 4S17, 4S13

 
R.4.1. 442 manageri si antreprenori recrutati in grupul tinta al proiectului

o baza de date intreprinderi eligibile realizata

minim 442 de aplicatii din partea persoanelor interesate de a face parte din grupul tinta depuse si analizate

392 de manageri si 50 de antreprenori selectati in grupul tinta al proiectului

Imbunatatiri/beneficii reale: 442 persoane vor fi cuprinse in Grupul tinta al proiectului pentru a participa la programele de formare profesionala pentru manageri contribuind la atingerea OS1 si OS2, indicatori: 4S16, 4S17, 4S14

R.4.2. 1486 de sesiuni de coaching organizate si derulate

1486 fise de coaching realizate/profiluri analizate

1 sinteza privind profilul standard al antreprenorilor si managerilor din cele 3 regiuni si 7 sectoare de activitate

Imbunatatiri/beneficii reale: Informatiile colectate de expertii coaching, centralizate si procesate statistic vor sta la baza conturarii unor profiluri tip pentru managerii si antreprenorii din regiunile si sectoarele economice vizate de proiect, pe baza carora solicitantul va putea sa-si calibreze activitatile de formare derulate in cadrul proiectului, contribuind la atingerea OS1

R.4.3. 24 de cursuri de Competente antreprenoriale organizate si derulate

1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

442 de persoane participante la cursuri

24 de examene de absolvire ANC organizate

24 de seturi de documente de certificare realizate(deschideri curs, documente de examen)

442 chestionare de evaluare distribuite

Minim 354 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: 442 de persoane isi vor imbunatati competentele antreprenoriale contribuind la atingerea OS1 indicatori: 4S16, 4S14

R.4.4. 7 cursuri Management de produs organizate si derulate

1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

140 de persoane participante la cursuri

7 examene de absolvire ANC organizate

7 seturi de documente de certificare realizate (deschideri curs, documente de examen)

140 chestionare de evaluare a cursurilor distribuite

Minim 112 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale:140 de persoane isi vor imbunatati competentele in domeniul managementului de produs, contribuind la atingerea OS1, indicatori 4S16, 4S14

R.4.5. 5 cursuri Manager de invoare organizate si derulate

1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

100 de persoane participante la cursuri

5 examene de absolvire ANC organizate

5 seturi de documente de certificare realizate (deschideri curs, documente de examen)

100 chestionare de evaluare a cursurilor distribuite

Minim 80 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: 100 de persoane isi vor imbunatati competentele in domeniul managementului inovarii contribuind la atingerea OS1, indicatori 4S16, 4S14

R.4.6. 8 programe mini-MBA organizate si derulate

1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

160 de persoane participante la programe mini MBA

8 procese de evaluare a abilitatilor dobandite de cursanti desfasurate

Minim 128 de participanti certificati

Beneficii/imbunatatiri reale: 160 de persoane isi vor creste performantele in plan profesional si isi vor imbunatati abilitatilor antreprenoriale si manageriale contribuind la atingerea OS1, indicatori 4S16, 4S14

R.4.7. 15 seminarii privind inovarea sociala pentru manageri si antreprenori derulate

442 membri ai GT participanti

442 de materiale de seminar elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: dezvoltarea abilitatilor managerilor si antreprenorilor in aceasta directia strategica va contribui la atingerea OS2. Astfel se asigura imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor si va influenta actiunile viitoare ale acestora in sensul imbunatatitii capacitatii de raspuns la schimbarile si provocarile pietei dpdv social, contribuind la atingerea OS2 si 4S17 si 4S13.

R.4.8. 6 seminarii privind digitalizarea afacerii pentru manageri si antreprenori derulate

180 de membri ai GT participanti

180 materiale de seminar realizate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: Seminariile sunt o componenta suplimentara de sprijin pentru IMM-uri prin dezvoltarea abilitatilor managerilor si antreprenorilor in aceasta directia strategica a digitalizarii afacerii ce va asigura o abordare inovatoare din punct de vedere al tendintelor pietei si va facilita atingerea OS2, indicatori 4S17, 4S13

R.5.1. 60 de angajati din departamentele de resurse umane recrutati in grupul tinta al proiectului minim 60 de aplicatii din partea potentialului grup tinta depuse si analizate

60 de angajati din departamentele de resurse umane recrutati in grupul tinta al proiectului

Imbunatatiri/beneficirii reale: 60 persoane vor fi cuprinse in Grupul tinta al proiectului pentru a participa la programele de formare profesionala pentru angajati din departamentele de resurse umane astfel incat sa isi imbunatateasca competentele pentru dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru contribuind la atingerea OS1

R.5.2. 3 cursuri Manager resurse umane organizate si derulate

1 programa de curs elaborata si validata de stakeholderi

1 suport de curs elaborat

60 de persoane participante la cursuri

3 examene de absolvire ANC organizate

3 de seturi de documente de certificare realizate(deschideri curs, documente de examen)

60 chestionare de evaluare distribuite

Minim 284 certificate ANC elaborate si distribuite

Beneficii/imbunatatiri reale: 60 persoane isi vor imbunatati competentele in domeniul managementului strategic al resurselor umane contribuind la atingerea OS1

R. 6.1 Un set de instrumente in domeniul managementului strategic dezvoltat

Beneficii: Contribuie la atingerea OS2 in cadrul proiectlui si la indicatorii 4S17, 4S13

R.6.2 42 de intreprinderi pentru planificare strategica pe termen lung sprijinite

42 de planificari strategice realizate

Beneficii: Contribuie la atingerea OS2 in cadrul proiectului si la indicatorii 4S17, 4S13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse umane și afaceri competitive în regiunile Sud, Sud-Vest și Nord-Est

 

Obiectiv general:  Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea capacitatii de adaptare si de raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor la dinamica pietei in sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative,Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est.

In cele 12 luni de implementare proiectul faciliteaza dezvoltarea capacitatii de adaptare si raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor din sectoarele mentionate prin furnizarea de cursuri calibrate pe nevoile REALE si ACTUALE atat ale angajatorilor, cat si ale grupului tinta.

OS1: Dezvoltarea competentelor a 502 persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane ale intreprinderilor din Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI, din regiunile  Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est, in antreprenoriat, conducerea afacerilor, managementul produselor, managementul inovarii si managementul resurselor umane.

Obiectivul va fi atins prin derularea urmatoarelor activitati: A3. Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. A4.Organizarea siderularea de programe de formare profesionala pentru manageri si activitati de business coaching (A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, A4.5, A4.6) si A5. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala pentru angajatii din departamentele de resurse umane.502 reprezentanti ai GT din cele 7 sectoare din cele 3 regiuni vor participa la activitati, astfel: sesiuni de business coaching (442manageri si antreprenori), cursuri de competente antreprenoriale (442 manageri si antreprenori), cursuri de manager de produs (140 manageri si antrepr), cursul de manager de inovare (100 de manageri si antreprenori). In baza profilurilor realizate la activitatile  de business coaching vor fi alesi 160 de manageri si antreprenori care vor participa la mini-MBA. 60 de angajati din dept de resurse umane din cele 7 sectoare din cele 3 regiuni participa la cursul de manager resurse umane.

  1. OS2: Implementarea unui sistem integrat de sprijin pentru planificare strategica pe termen lung pentru 60 de intreprinderi, dintrecare 58 de IMM-uri, din sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila,Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est pentru dezvoltarea si introducerea de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite.

Obiectivul va fi atins prin derularea urmatoarelor activitati: A3 – Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. A4 (A4.7 – Organizarea si derularea a 15 seminarii privind inovarea sociala pentru manageri si antreprenori & A4.8 – Organizarea si derularea a 6 seminarii privind digitalizarea afacerii pentru manageri si antreprenori). A6 – Sprijin acordat intreprinderilor in vederea elaborarii unei planificari strategice pe termen lung in cadrul intreprinderii sau sprijin in revizuirea/adaptarea unei planificari strategice pe termen lung.

442 de antreprenori si manageri participa la cele 15 seminarii de inovare sociala                           (5 seminarii/regiune). In baza profilurilor realizate la activitatea de business coaching vor fi alesi 180 manageri si antreprenori care participa la 6 seminarii privind digitalizarea afacerii  (2 seminarii a cate 30 persoane/regiune). Un numar de 42 de intreprinderi vor fi sprijinite in procesul de planificare strategica.

 

GRUP TINTA-502 PERSOANE:

 

-392 angajati care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management-manager general/ director executiv/ manager de linie/director adjunct/ manager departament/ manager de proiect etc.- in intreprinderi din sectoare economice cu potential competitiv si in corelare cu domenii de specializare inteligenta;

          -60 de angajati din departamentele de resurse umane;

-50 de antreprenori( care gestioneaza propriile afaceri) ;

 

Cele 502 persoane vor fi repartizate pe regiuni,  astfel:

 

192 Sud Muntenia(Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita,Prahova,Teleorman )

-129 Sud Vest Oltenia( Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea ),

-181 Nord Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui ).

 

La momentul intrarii in grupul tinta al proiectului, pentru fiecare persoana care are calitatea de angajat-manager, solicitantul va trebui sa ataseze la dosarul persoanei in cauza  o adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare, in care sa se mentioneze obligatoriu cel putin urmatoarele aspecte:

-persoana este incadrata cu contract individual de munca pe functia eligibila conform proiect (cu norma intreaga sau cu timp partial) intr-un IMM;

-locul de munca ocupat este in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza activitatile proiectului;

-persoana ocupa o pozitie de management(vezi indicatorul) sau o pozitie din departamentul de resurse umane(vezi indicatorul), dupa caz, precizandu-se postul ocupat, conform organigramei/schemei de personal a intreprinderii respective. Se va recruta minim o grupa, din fiecare categorie eligibila, pe fiecare regiune, pentru fiecare curs.

-persoana, prin atributiile pe care le are conform fisei de post, este implicata in asigurarea managementului strategic al intreprinderii respective (dupa caz )

-persoana isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice-conform cod CAEN mentionat Anexa 5;

Pentru intreprinderile furnizoare de persoane angajate care compun grupul tinta al proiectului, solicitantul este obligat sa detina dovada ca aceste intreprinderi isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice mentionate, conform CAEN Anexa 5.

In acest sens, solicitantul va detine originalul sau o copie certificata‚conform cu originalul ( semnata si stampilata de reprezentantul firmei ), dupa certificatul constatator emis de ORC,valabil la data intrarii angajatului acestei intreprinderi in grupul tinta al proiectului, in care sa se regaseasca ca fiind autorizata pe cel putin un cod CAEN al unei activitati principale sau secundare  desfasurata intr-un sector economic conform cod CAEN prezentat.

 

Dintre activitatile proiectului, enumeram:

 

Sesiuni de business coaching ( care vor urmari sa identifice nevoile si profilul managerilor si antreprenorilor in vederea imbunatatirii abilitatilor acestora-se pot desfasura si pe Skype/ telefonic )

-442 de manageri si antreprenori-3  sesiuni derulate/ persoana x 2 ore/sedinta;

 

Cursuri de competente antreprenoriale-442 de manageri si antreprenori – 24 de grupe de cursanti x 40 ore/curs (vor fi 3 sesiuni a cate 2 zile-zilele de weekend, pentru fiecare cursant-in total 6 zile- 5 de curs x 8 ore plus una de examen).

La finalul fiecarei sesiuni de instruire, participantii vor sustine un examen.Toate persoanele care vor absolvi examenul de certificare ANC vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

 

Programul de formare va urmari cresterea performantelor in plan profesional, precum si imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale ale participantilor si va viza module in domeniul antreprenoriatului precum: notiuni de marketing, notiuni de planificare, notiuni de management financiar, notiuni de comunicare si/sau finantarea afacerii

 

Cursuri de manager de produs140 de manageri si antreprenori – 7 grupe x 40 ore/curs

(vor fi 3 sesiuni a cate 2 zile pentru fiecare cursant-in total 6 zile- 5 de curs x 8 ore plus una de examen). La finalul fiecarei sesiuni de instruire, participantii vor sustine un examen.Toate persoanele care vor absolvi examenul de certificare ANC vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

 

Programul de formare va urmari in principal dezvoltarea urmatoarelor competente specifice, in acord cu standardul ocupational: dezvoltarea portofoliului de produse, promovarea produselor si serviciilor, gestionarea inovatiei produselor sau serviciilor in cadrul organizatiei, elaborarea planului de marketing, coordonarea lansarii de produse sau servicii inovativ, pricing, planificare de vanzari.

 

Curs de manager de inovare-100 de manageri si antreprenori – 5 grupe x 40 ore/curs(vor fi 3 sesiuni a cate 2 zile pentru fiecare cursant-in total 6 zile- 5 de curs x 8 ore plus una de examen). La finalul fiecarei sesiuni de instruire, participantii vor sustine un examen.Toate persoanele care vor absolvi examenul de certificare ANC vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

 

Programul de formare va urmari in principal dezvoltarea urmatoarelor competente specifice, in acord cu standardul ocupational: implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei, coordonarea culegerii de idei creative, crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare,elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei, evaluarea procesului de inovare, asigurarea continuitatii procesului de inovare.

 

Programe Mini MBA(management financiar, marketing, conducerea afacerilor, leadership si inteligenta emotionala) – 160 de participanti-8 sesiuni din fiecare program (24ore/ program – 3 zile x 8 ore).

 

Vor fi organizate 8 cursuri mini-MBA x 20 de participanti/curs. Cele 15 zile de formare nu vor fi continue, asigurandu-se pauze intre module atat pentru o asimilare mai buna a informatiilor, cat si pentru a se asigura o buna participare si implicare a cursantilor in aceasta activitate. In cadrul acestei subactivitati va fi utilizat un sistem electronic de invatare interactiva in domeniul conducerii afacerilor. Acesta va fi utilizat atat in cadrul modulelor desfasurate cu prezenta fizica, cat si pentru pregatirea cursantilor in perioada dintre module (studii de caz, simulari de luare a deciziilor, exercitii practice). Acest sistem vine in completarea modulelor de curs si asigura premisele ca participantii la cursurile mini-MBA sa-si imbunatateasca, exerseze si sa dobandeasca noi abilitati in conducerea afacerilor care necesita o componenta practica suplimentara ce poate fi acoperita prin studiu si exersare ulterioare sesiunilor efective de mini-MBA.

Activitatile din cadrul programului vor facilita cresterea performantelor in plan profesional, precum si imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale ale participantilor. Programul de mini-MBA va fi livrat de 15 formatori cu experienta consistenta, cate 3 formatori pe specialitate (3 pe management financiar, 3 pe marketing, 3 pe managementul afacerilor, 3 pe leadership si inteligenta emotionala si 3 pe planificare strategica), care vor lucra cu participantii in grupe.

Acest tip de curs va aduce numeroase beneficii grupului tinta, intrucat fiecare absolvent va fi inzestrat cu competente importante de management avansat si strategic al afacerii si, mai mult decat atat, in cadrul programului va invata sa transfere instrumentele, metodele si practicile prezentate in cadrul organizatiei proprii, imbunatatind astfel conditiile de lucru si facilitand adaptarea intreprinderii la dinamica fiecarui sector.

Evaluarea cursantilor se va realiza pe tot parcursul modulelor programului, dar si la finalul

acestuia. Diplomele de absolvire a cursului vor fi oferite de Mentor Trading doar participantilor care, in urma procesului de evaluare a cunostintelor, vor demonstra ca au dobandit abilitati solide, pentru a asigura standarde de calitate ridicate.

 

 

Curs manager resurse umane-60 de angajati din departamentul de resurse umane – 3 grupe x 40 ore/curs (vor fi 3 sesiuni a cate 2 zile pentru fiecare cursant-in total 6 zile- 5 de curs x      8 ore plus una de examen). La finalul fiecarei sesiuni de instruire, participantii vor sustine un examen.Toate persoanele care vor absolvi examenul de certificare ANC vor primi certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

 

Programele de formare profesionala „Manager Resurse Umane” vor viza imbunatatirea

activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea unor practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajati la locul de munca, dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici, crearea si dezvoltarea unor mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor – prognoze privind pensionarile, fluctuatia personalului, locuri de munca vacante in prezent si in perspectiva, schimbari la nivelul programelor si serviciilor din intreprinderi, specializari necesare, elaborarea de planuri de invatare si dezvoltare in cariera cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordantelor dintre competentele, abilitatile si cunostintele lucratorilor din intreprinderi si cele necesare in perspectiva adaptarii la schimbare si facilitarea adaptarii activitatii participantilor la dinamica celor 7 sectoarelor economice cu potential competitiv vizate de proiect in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

 

La fiecare curs organizat- de Competente Antreprenoriale, Manager produs, MRU si Manager inovare, fiecare cursant beneficiaza de masa de pranz si 2 pauze de cafea/zi.

 

Pentru Cursurile mini MBA,  participantii vor beneficia de cazare si masa ( pensiune completa); cursurile se vor derula in zona montana.

 

 

-Organizarea si derularea a 15 seminarii privind inovarea sociala pentru manageri si antreprenori

In cadrul acestei subactivitati vor fi organizate 15 seminarii privind inovarea sociala  (5 la nivelul fiecarei regiuni) si vor fi dedicate celor 442 de manageri si antreprenori GT al proiectului.

Fiecare seminar va avea durata de 1 zi x 8 h/zi si va viza schimbul de experienta si transferul de know-how pe tematici asociate inovarii sociale precum integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, antreprenoriatul social, crearea si adaptarea locurilor de munca pentru persoane cu dizabilitati si imbunatatirea conditiilor de munca etc.

Lectorii vor impartasi celor prezenti din know-how-ul lor, vor prezenta exemple de bune practici atat de la nivel national, cat si de la nivel international, care sa provoace la discutii participantii la seminarii. Seminariile de inovare sociala vor asigura o componenta suplimentara de sprijin prin dezvoltarea abilitatilor managerilor si antreprenorilor in aceasta directia strategica ce va asigura o abordare inovatoare din punct de vedere social (angajati, procese de lucru, adresabilitate si adaptare catre nevoile persoanelor vulnerabile/dizabilitati la locul de munca, orientarea catre noi modele de angajare si integrare la locul de munca a angajatilor etc). Acest lucru va asigura imbunatatirea competitivitatii si va influenta actiunile viitoare ale acestora in sensul imbunatatitii capacitatii de raspuns la schimbarile si provocarile pietei dpdv social. Totodata, in cadrul acestor seminarii, participantii vor putea interactiona si schimba experienta intre ei pe aceasta componenta.

 

-Organizarea si derularea a 6 seminarii privind digitalizarea afacerii pentru manageri si antreprenori

In cadrul acestei subactivitati vor fi organizate 6 seminarii privind digitalizarea afacerii   (2 la nivelul fiecarei regiuni) si vor fi dedicate managerilor si antreprenorilor GT al proiectului. In total, de aceste seminarii vor beneficia 180 de persoane (cca. 30 de persoane/seminar) si ele vor fi adresate cu precadere reprezentantilor grupului tinta care nu au beneficiat de cursurile mini-MBA. Fiecare seminar va avea durata de 1 zi x 8 h/zi si va viza schimbul de experienta si transferul de know-how pe tematici asociate digitalizarii si noilor tehnologii (implementarea de sisteme business-to-business, business-to-consumer, dezvoltarea de tenhnologii si produse din sfera internet of things (IoT) etc.

Seminariile de digitalizare organizate vor asigura o componenta suplimentara de sprijin  prin dezvoltarea abilitatilor managerilor si antreprenorilor in aceasta directia strategica ce va asigura o abordare inovatoare din punct de vedere al tendintelor pietei. Acest know-how ce va fi transferat de la experti cu experienta consistenta in acest domeniu va asigura imbunatatirea competitivitatii si va influenta actiunile viitoare ale acestora in sensul imbunatatirii capacitatii de raspuns la schimbarile si provocarile pietei dpdv al noilor tehnologii in tehnologia informatiilor si comunicatiilor. Totodata, in cadrul acestor seminarii, participantii vor putea interactiona si schimba experienta intre ei pe aceasta componenta.

 

Seminariile de inovare sociala vor asigura o componenta suplimentara de sprijin prin dezvoltarea abilitatilor managerilor si antreprenorilor in aceasta directia strategica ce va asigura o abordare inovatoare din punct de vedere social (angajati, procese de lucru, adresabilitate si adaptare catre nevoile persoanelor vulnerabile/dizabilitati la locul de munca, orientarea catre noi modele de angajare si integrare la locul de munca a angajatilor etc). Acest lucru va asigura imbunatatirea competitivitatii si va influenta actiunile viitoare ale acestora in sensul imbunatatitii capacitatii de raspuns la schimbarile si provocarile pietei dpdv social. Totodata, in cadrul acestor seminarii, participantii vor putea interactiona si schimba experienta intre ei pe aceasta componenta.

 

 

 

-Acordarea de sprijin pentru 42 de intreprinderi pentru planificarea strategica pe termen lung

Pentru IMM

Echipa de experti va furniza sprijin pentru planificare strategica pe componentele managementului resurselor umane, marketing, management financiar si general.

Aceasta subactivitate este asociata temei secundare Inovare sociala prin faptul ca expertii planificare strategica pe domeniul managementului resurselor umane vor avea in vedere in planificarea strategica si aplicarea de instrumente care sa asigure spre exemplu imbunatatirea proceselor de munca la nivelul companiilor, inclusiv din punctul de vedere al nediscriminarii, insertiei profesionale a persoanelor vulnerabile, adaptarii spatiilor de lucru la nevoile persoanelor cu dizabilitati etc.

 

 

 

PARTICIPAREA LA TOATE ACTIVITATILE ESTE GRATUITA.

 

 

Accesul este gratuit, nediscriminatoriu, in baza eligibilitatii si in limita locurilor disponibile.

Pentru informatii suplimentare:

Tel 0745/ 119119; office@mentor-group.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL NOSTRU PROMOVEAZA PRINCIPIILE ORIZONTALE ALE UNIUNII EUROPENE-

EGALITATEA DE SANSE, DEZVOLTAREA DURABILA

IMPREUNA PROTEJAM NATURA !

O PUTEM OCROTI FOLOSIND RESURSELE SALE CU RESPONSABILITATE !

INCURAJATI ANGAJATII, CLIENTII, PARTENERII, ALTE ORGANIZATII SAU/ SI PERSOANE  SA PARTICIPE ACTIV IMPOTRIVA RISIPIRII RESURSELOR, PRIN DEZVOLTARE DURABILA, PENTRU MEDIUL INCONJURATOR !

 

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în

Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020

 

Turism si ecoturism

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

7911 Activitati ale agentiilor turistice

7912 Activitati ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

 

Textile si pielarie

1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

1320  Productia de tesaturi

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare si machete

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blana

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1520 Fabricarea incaltamintei

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

Lemn si mobila

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103 Fabricarea de saltele si somiere

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 4673

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

 

Industrii creative

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

5811 Activitati de editare a cartilor

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate
de acestea

7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410 Activitati de design specializat

7420 Activitati fotografice

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

8130 Activitati de intretinere peisagistica

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9003 Activitati de creatie artistica

9321 Bâlciuri si parcuri de distractii

9329 Alte activitati recreative si distractive

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

 

Industria auto si componente

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe si compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetari

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3020 Fabricarea materialului rulant

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

 

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

5829 Activitati de editare a altor produse software

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activitati de telecomunicatii

6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda

6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portalurilor web

6399 Alte activitati de servicii informationale

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii

 

Sanatate si produse farmaceutice

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

7500 Activitati veterinare

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

8623 Activitati de asistenta stomatologica

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *