POSCCE


Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
 “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

“Cresterea competitivitatii SC MENTOR TRADING SRL prin servicii de consultanta specializata pentru dezvoltare durabila”

COD SMIS 42321

 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

SC MENTOR TRADING SRL, cu sediul în Pitesti, str.Calea Dragasani nr.20, jud.Arges, Romania, derulează, începând cu data de 31.05.2014 proiectul “Cresterea competitivitatii SC MENTOR TRADING SRL prin servicii de consultanta specializata pentru dezvoltare durabila”cod SMIS 42321, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţarenr nr.2C/700148/1/30.05.2014
Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 1-Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul Major de Interventie DM1.3- Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului,  Operatiunea b) Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii.
Valoarea totală a proiectului este de 285.200,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 161.000,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Pitesti, stra.Calea Dragasani nr.20, jud.Arges, pe o durată de 6 luni.”

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii SC MENTOR TRADING SRL prin servicii de consultanta ce vizeaza strategia de marketing si dezvoltarea resurselor umane pentru dezvoltarea afacerii.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului sunt :
OS 1) Cresterea cifrei de afaceri cu minim 15%  pe termen mediu de 3 ani de la finalizarea proiectului
OS 2) Dezvoltarea unei strategii de maketing
OS 3) Elaborarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane
OS 4) Optimizarea portofoliului de produse si servicii oferite clientilor in termen de 1 an de la finalizarea proiectului
OS 5) Analizarea competentelor existente si dezvoltarea competentelor necesare la un numar de minim 20 angajati ai societatii, in vederea cresterii vanzarilor societatii, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane, pana la finalizarea proiectului in vederea dezvoltarii afacerii.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operatioanale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Autoritatea de Management pentru POS CCE: Ministerul Fondurilor Europene

Organismul Intermediar:Agentoia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia