Proiecte POCU

test

18 Mai 2018

 

Resurse umane si afaceri competitive in regiunile Sud, Sud- Vest si Nord- Est

Cod SMIS 118244

SC MENTOR  TRADING SRL, în calitate de beneficiar, a demarat în  16 Mai 2018 proiectul “Resurse umane si afaceri competitive in regiunile Sud, Sud- Vest si Nord- Est ”.

Proiectul este co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, contract                            nr. POCU/227/3/8/118244.

Perioada de implementare este de 12 luni, pana la 15 Mai 2019, iar valoarea totală este de 4.539.383,90 lei ( 94,99% finantare nerambursabilă in valoare de 4.312.034,31 lei ).

  Obiectivul general al proiectului îl constituie:

Imbunatatirea capacitatii de adaptare si de raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor la dinamica pietei in sectoarele economice cu potential competitiv Turism si ecoturism, Textile si pielarie, Lemn si mobila, Industrii creative, Industria auto si componente, Tehnologia informatiei si comunicatiilor si Sanatate si produse farmaceutice si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta identificare in SNCDI, din regiunile Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est.

In cele 12 luni de implementare, proiectul faciliteaza dezvoltarea capacitatii de adaptare si raspuns a angajatilor, intreprinderilor si antreprenorilor din sectoarele mentionate prin furnizarea de cursuri calibrate pe nevoile REALE si ACTUALE, atat ale angajatorilor, cat si ale grupului tinta. Astfel, proiectul, prin activitatile propuse, genereaza impact pe termen lung si contribuie in mod direct la obiectivul tematic „Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”.

Rezultatele prevazute prin  proiect:

502 persoane sprijinite, 402 persoane certificate; 60 intreprinderi sprijinite, din care 58 IMMuri, 42 IMMuri care au introdus sisteme, instrumente, metode, practice etc. standard de management al resurselor umane/conditii de lucru imbunatatite;

Management de proiect performant realizat; Cheltuielile indirecte decontate; 1 plan de comunicare proiect elaborat si aprobat; Informarea – publicitatea proiectului realizata; Un set de materiale de constientizare a anagajatorilor realizat; Campanii de constientizare derulate; 442 manageri si antreprenori recrutati in grupul tinta al proiectului; 1486 de sesiuni de coaching organizate si derulate; 24 de cursuri de Competente antreprenoriale organizate si derulate; 7 cursuri Management de produs organizate si derulate; 5 cursuri Manager de invoare organizate si derulate; 8 programe mini-MBA organizate si derulate;    15 seminarii privind inovarea sociala pentru manageri si antreprenori derulate; 6 seminarii privind digitalizarea afacerii pentru manageri si antreprenori derulate; 60 de angajati din departamentele de resurse umane recrutati in grupul tinta al proiectului; 3 cursuri Manager resurse umane organizate si derulate; Un set de instrumente in domeniul managementului strategic dezvoltat; 42 de intreprinderi pentru planificare strategica pe termen lung sprijinite; 42 de planificari strategice realizate.

 

Accesul este gratuit, nediscriminatoriu, in baza eligibilitatii si in limita locurilor disponibile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Pentru detalii si inscrieri:

Tel 0745/119119 e-mail office@mentor-group.ro

Resurse umane si afaceri competitive in regiunile Sud, Sud-Vest si Nord-Est.>>